Dansgerelateerde klachten

Lobke Mienis | Oefentherapie voor dansers

In Nederland zijn er naast amateurs vele dansdocenten, honderden dansstudenten en tenminste 2.500 – 3.000 professionele dansers. Zij maken dagelijks lange en fysiek zware uren om het er uiteindelijk op het toneel te laten uitzien alsof de zwaartekracht niet bestaat! Dans vergt vaak veel van je lichaam en kan naast artistieke ook niet te vergeten hoge fysieke en mentale eisen stellen. Bewegingen uit verschillende danstechnieken kunnen belastend zijn wanneer zij niet correct worden uitgevoerd en wanneer er onvoldoende rekening wordt gehouden met de eigen fysieke mogelijkheden.

De Dansoefentherapeut leert de danser om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van zijn fysieke mogelijkheden. De danser krijgt inzicht in de wijze waarop hij zijn eigen mogelijkheden kan benutten om zo zijn houding, bewegen, techniek te ontwikkelen, te verbeteren en/of te herstellen. Op deze manier kunnen dansgerelateerde klachten of blessures voorkomen worden en is de danser zelf in staat bestaande klachten of blessures gunstig te beïnvloeden. Behandeling door de dansoefentherapeut is bedoeld voor dansers die incidenteel, langdurig of chronische klachten hebben voor, tijdens of na het dansen.

Indicaties zijn:

  • Geen klachten, maar een vaak terugkerend probleem, door bijvoorbeeld een verkeerde danstechniek.
  • Klachten of blessures die ontstaan zijn tijdens of na het dansen. Zoals een zeurend gevoel of een beweging die irritaties geeft tijdens het dansen.
  • Klachten of blessures die invloed hebben op het dansen.
  • Klachten of blessures die te maken hebben met ademhaling en (ont)spanning.
  • Opzetten training- of werkprogramma wanneer je geblesseerde bent.
  • Preventie om blessures te voorkomen.

Voor het maken van een afspraak bij Lobke kunt u mailen lobke@demensendieckpraktijk.nl
Of bellen: 020 427 65 45.